Top 10 đồng coin có vốn hóa thị trường cao nhất

# Ký Hiệu Tên Giá Thay đổi 24h Thay đổi 7 ngày Vốn Hóa Thị Trường Khối Lượng Giao Dịch
1 BTC Bitcoin
4.95% 15.15% $ 856,539,168,806.84 $ 34,112,531,146.52 Có nên mua Bitcoin ngay lúc này?
2 ETH Ethereum
2.71% 11.00% $ 274,632,533,931.89 $ 14,095,391,685.99 Có nên mua Ethereum ngay lúc này?
3 USDT Tether USDt
0.00% 0.05% $ 89,811,570,879.14 $ 57,051,055,230.92 Có nên mua Tether USDt ngay lúc này?
4 BNB BNB
0.55% 1.15% $ 35,258,827,112.96 $ 838,173,828.18 Có nên mua BNB ngay lúc này?
5 XRP XRP
0.64% 2.02% $ 33,591,371,674.95 $ 1,406,966,434.70 Có nên mua XRP ngay lúc này?
6 SOL Solana
1.63% 6.59% $ 26,086,695,313.36 $ 1,696,638,077.34 Có nên mua Solana ngay lúc này?
7 USDC USDC
0.01% 0.00% $ 24,220,566,282.23 $ 6,425,777,624.60 Có nên mua USDC ngay lúc này?
8 ADA Cardano
4.57% 8.66% $ 14,780,208,072.85 $ 435,911,469.88 Có nên mua Cardano ngay lúc này?
9 DOGE Dogecoin
4.24% 14.92% $ 13,100,524,746.92 $ 992,601,960.40 Có nên mua Dogecoin ngay lúc này?
10 TRX TRON
0.64% 0.53% $ 9,172,397,422.50 $ 264,249,015.68 Có nên mua TRON ngay lúc này?

Phân tích đầu tư các đồng coin top trên thị trường

Các lý do nên đầu tư các đồng coin top

Do có vốn hóa thị trường cao và thường đã có mặt trên thị trường đã lâu, các đồng coin này có tính ổn định cao.

Các đồng coin này thường có xu hướng đi theo sự dao đồng của đồng coin dẫn đầu là Bitcoin.

Đây cũng thường là các đồng coin nền tảng có cả 1 hệ sinh thái đằng sau vì vậy trong lâu dài xu hướng tăng trưởng sẽ rất ổn định

Các lý do không nên đầu tư các đồng coin top

Đây là nơi của các nhà đầu tư có vốn lớn vì khá an toàn, nhưng cũng chính vì vậy sẽ có tỉ xuất lợi nhuận thấp. Bạn sẽ gần như không thể mong đợi những đồng coin này 10x, 100x trong một thời gian tương đối. Do đó, nếu là nhà đầu tư nhỏ và hy vọng có những đợt đầu tư có thể nhân 10 hay nhân 100 lần lợi nhuận. Bạn có thể theo dõi các đồng coin

Xem bài các bài viết so sánh nên đầu tư đồng coin nào trong số các đồng coin top

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Tether USDt (USDT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay BNB (BNB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay XRP (XRP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Solana (SOL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay USDC (USDC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Cardano (ADA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Dogecoin (DOGE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay TRON (TRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Tether USDt (USDT) Nên mua Ethereum (ETH) hay BNB (BNB) Nên mua Ethereum (ETH) hay XRP (XRP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Solana (SOL) Nên mua Ethereum (ETH) hay USDC (USDC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Cardano (ADA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Dogecoin (DOGE) Nên mua Ethereum (ETH) hay TRON (TRX) Nên mua Tether USDt (USDT) hay BNB (BNB) Nên mua Tether USDt (USDT) hay XRP (XRP) Nên mua Tether USDt (USDT) hay Solana (SOL) Nên mua Tether USDt (USDT) hay USDC (USDC) Nên mua Tether USDt (USDT) hay Cardano (ADA) Nên mua Tether USDt (USDT) hay Dogecoin (DOGE) Nên mua Tether USDt (USDT) hay TRON (TRX) Nên mua BNB (BNB) hay XRP (XRP) Nên mua BNB (BNB) hay Solana (SOL) Nên mua BNB (BNB) hay USDC (USDC) Nên mua BNB (BNB) hay Cardano (ADA) Nên mua BNB (BNB) hay Dogecoin (DOGE) Nên mua BNB (BNB) hay TRON (TRX) Nên mua XRP (XRP) hay Solana (SOL) Nên mua XRP (XRP) hay USDC (USDC) Nên mua XRP (XRP) hay Cardano (ADA) Nên mua XRP (XRP) hay Dogecoin (DOGE) Nên mua XRP (XRP) hay TRON (TRX) Nên mua Solana (SOL) hay USDC (USDC) Nên mua Solana (SOL) hay Cardano (ADA) Nên mua Solana (SOL) hay Dogecoin (DOGE) Nên mua Solana (SOL) hay TRON (TRX) Nên mua USDC (USDC) hay Cardano (ADA) Nên mua USDC (USDC) hay Dogecoin (DOGE) Nên mua USDC (USDC) hay TRON (TRX) Nên mua Cardano (ADA) hay Dogecoin (DOGE) Nên mua Cardano (ADA) hay TRON (TRX) Nên mua Dogecoin (DOGE) hay TRON (TRX)
Loading…