Quỹ Đầu Tư Parafi Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Parafi Capital đã đầu tư

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

3,685,227,098.98
$US

KL giao dịch trong 24

173,662,720.40
$US

KL giao dịch trong 24

173,662,720.40
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,454,979,920.33
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

Aave (AAVE)

Vốn Hóa Thị Trường

1,444,020,748.46
$US

KL giao dịch trong 24

140,429,290.53
$US

KL giao dịch trong 24

140,429,290.53
$US

Synthetix (SNX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,101,207,000.95
$US

KL giao dịch trong 24

68,365,788.18
$US

KL giao dịch trong 24

68,365,788.18
$US

1inch Network (1INCH)

Vốn Hóa Thị Trường

403,338,264.79
$US

KL giao dịch trong 24

51,642,895.99
$US

KL giao dịch trong 24

51,642,895.99
$US

yearn.finance (YFI)

Vốn Hóa Thị Trường

287,042,362.99
$US

KL giao dịch trong 24

149,291,713.52
$US

KL giao dịch trong 24

149,291,713.52
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

124,597,433.59
$US

KL giao dịch trong 24

953,699.97
$US

KL giao dịch trong 24

953,699.97
$US

Kyber Network Crystal v2 (KNC)

Vốn Hóa Thị Trường

114,491,791.43
$US

KL giao dịch trong 24

33,271,195.34
$US

KL giao dịch trong 24

33,271,195.34
$US

Beta Finance (BETA)

Vốn Hóa Thị Trường

46,341,947.80
$US

KL giao dịch trong 24

2,179,594.41
$US

KL giao dịch trong 24

2,179,594.41
$US

LeverFi (LEVER)

Vốn Hóa Thị Trường

41,146,706.11
$US

KL giao dịch trong 24

15,293,137.60
$US

KL giao dịch trong 24

15,293,137.60
$US

BarnBridge (BOND)

Vốn Hóa Thị Trường

29,513,139.31
$US

KL giao dịch trong 24

12,400,675.63
$US

KL giao dịch trong 24

12,400,675.63
$US

RAMP (RAMP)

Vốn Hóa Thị Trường

23,885,910.01
$US

KL giao dịch trong 24

309.84
$US

KL giao dịch trong 24

309.84
$US

mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA)

Vốn Hóa Thị Trường

2,076,807.59
$US

KL giao dịch trong 24

381,319.99
$US

KL giao dịch trong 24

381,319.99
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Parafi Capital

Nên mua Uniswap (UNI) hay The Graph (GRT) Nên mua Uniswap (UNI) hay Aave (AAVE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Synthetix (SNX) Nên mua Uniswap (UNI) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Uniswap (UNI) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Uniswap (UNI) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Uniswap (UNI) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Uniswap (UNI) hay LeverFi (LEVER) Nên mua Uniswap (UNI) hay BarnBridge (BOND) Nên mua Uniswap (UNI) hay RAMP (RAMP) Nên mua Uniswap (UNI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua The Graph (GRT) hay Aave (AAVE) Nên mua The Graph (GRT) hay Synthetix (SNX) Nên mua The Graph (GRT) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua The Graph (GRT) hay yearn.finance (YFI) Nên mua The Graph (GRT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua The Graph (GRT) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua The Graph (GRT) hay Beta Finance (BETA) Nên mua The Graph (GRT) hay LeverFi (LEVER) Nên mua The Graph (GRT) hay BarnBridge (BOND) Nên mua The Graph (GRT) hay RAMP (RAMP) Nên mua The Graph (GRT) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Aave (AAVE) hay Synthetix (SNX) Nên mua Aave (AAVE) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Aave (AAVE) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Aave (AAVE) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Aave (AAVE) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Aave (AAVE) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Aave (AAVE) hay LeverFi (LEVER) Nên mua Aave (AAVE) hay BarnBridge (BOND) Nên mua Aave (AAVE) hay RAMP (RAMP) Nên mua Aave (AAVE) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Synthetix (SNX) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Synthetix (SNX) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Synthetix (SNX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Synthetix (SNX) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Synthetix (SNX) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Synthetix (SNX) hay LeverFi (LEVER) Nên mua Synthetix (SNX) hay BarnBridge (BOND) Nên mua Synthetix (SNX) hay RAMP (RAMP) Nên mua Synthetix (SNX) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay yearn.finance (YFI) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Beta Finance (BETA) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay LeverFi (LEVER) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay BarnBridge (BOND) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay RAMP (RAMP) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Keep Network (KEEP) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Beta Finance (BETA) Nên mua yearn.finance (YFI) hay LeverFi (LEVER) Nên mua yearn.finance (YFI) hay BarnBridge (BOND) Nên mua yearn.finance (YFI) hay RAMP (RAMP) Nên mua yearn.finance (YFI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Keep Network (KEEP) hay LeverFi (LEVER) Nên mua Keep Network (KEEP) hay BarnBridge (BOND) Nên mua Keep Network (KEEP) hay RAMP (RAMP) Nên mua Keep Network (KEEP) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay LeverFi (LEVER) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay BarnBridge (BOND) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay RAMP (RAMP) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Beta Finance (BETA) hay LeverFi (LEVER) Nên mua Beta Finance (BETA) hay BarnBridge (BOND) Nên mua Beta Finance (BETA) hay RAMP (RAMP) Nên mua Beta Finance (BETA) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua LeverFi (LEVER) hay BarnBridge (BOND) Nên mua LeverFi (LEVER) hay RAMP (RAMP) Nên mua LeverFi (LEVER) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua BarnBridge (BOND) hay RAMP (RAMP) Nên mua BarnBridge (BOND) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua RAMP (RAMP) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA)
Loading…