Quỹ Đầu Tư 1confirmation

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ 1confirmation đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

856,539,168,806.84
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

274,632,533,931.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,226,334,621.16
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

Cosmos (ATOM)

Vốn Hóa Thị Trường

3,731,903,475.54
$US

KL giao dịch trong 24

184,484,248.32
$US

KL giao dịch trong 24

184,484,248.32
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,355,378,963.47
$US

KL giao dịch trong 24

62,145,855.84
$US

KL giao dịch trong 24

62,145,855.84
$US

Basic Attention Token (BAT)

Vốn Hóa Thị Trường

363,007,184.89
$US

KL giao dịch trong 24

104,659,226.34
$US

KL giao dịch trong 24

104,659,226.34
$US

Kusama (KSM)

Vốn Hóa Thị Trường

223,521,419.82
$US

KL giao dịch trong 24

26,108,499.44
$US

KL giao dịch trong 24

26,108,499.44
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

149,347,047.69
$US

KL giao dịch trong 24

4,018,032.43
$US

KL giao dịch trong 24

4,018,032.43
$US

Augur (REP)

Vốn Hóa Thị Trường

9,578,748.73
$US

KL giao dịch trong 24

2,188,872.09
$US

KL giao dịch trong 24

2,188,872.09
$US

Stride (STRD)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

191,908.24
$US

KL giao dịch trong 24

191,908.24
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư 1confirmation

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kusama (KSM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Augur (REP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Stride (STRD) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kusama (KSM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Augur (REP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stride (STRD) Nên mua Polkadot (DOT) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Maker (MKR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kusama (KSM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Polkadot (DOT) hay Augur (REP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Stride (STRD) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Maker (MKR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Kusama (KSM) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Augur (REP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Stride (STRD) Nên mua Maker (MKR) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Maker (MKR) hay Kusama (KSM) Nên mua Maker (MKR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Maker (MKR) hay Augur (REP) Nên mua Maker (MKR) hay Stride (STRD) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Kusama (KSM) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Augur (REP) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Stride (STRD) Nên mua Kusama (KSM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Kusama (KSM) hay Augur (REP) Nên mua Kusama (KSM) hay Stride (STRD) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Augur (REP) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Stride (STRD) Nên mua Augur (REP) hay Stride (STRD)
Loading…