Sắp tới nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH)

Báo cáo phân tích kỹ thuật được cập nhật vào ngày 06/12/2023

Giới thiệu lịch sử của hai loại tiền điện tử

Lịch sử phát triển Bitcoin

Đồng tiền Bitcoin (BTC) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 13/07/2010.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Bitcoin đã có thể dùng để trao đối với 10599 loại tiền kỹ thuật số khác.

Bitcoin hiện đang sắp thứ 1 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Lịch sử phát triển Ethereum

Đồng tiền Ethereum (ETH) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 07/08/2015. Nếu so sánh với Bitcoin thì đồng tiền này ra đời trễ hơn

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Ethereum đã có thể dùng để trao đối với 7963 loại tiền kỹ thuật số khác (Con số này chỉ bằng 0.75 % so với đồng Bitcoin)

Ethereum hiện đang sắp thứ 2 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Thông tin đáng để tham khảo

So sánh sự tăng trưởng trong thời gian qua giữa Bitcoin và Ethereum

Tỉ lệ tăng trưởng Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Cách Biệt (BTC - ETH)
Trong vòng 24 tiếng 4.95% 2.71% 2.24%
Trong vòng 7 ngày 15.15% 11.00% 4.15%
Trong vòng 30 ngày 24.92% 20.57% 4.36%
Trong vòng 60 ngày 56.88% 38.73% 18.15%
Trong vòng 90 ngày 70.75% 40.24% 30.52%

Phân tích theo sự tăng trưởng

Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây đồng tiền Bitcoin đã có sự tăng trưởng vượt bậc với 70.75%. Còn đối với đồng Ethereum cũng trong 3 tháng gần đây đã có sự tăng trưởng vượt bậc

So sánh giá trị tổng cung và vốn hóa thị trường

Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH)
Tổng cung tối đa 21,000,000 --
Lượng cung lưu hành 19,561,981 120,230,296
Tổng cung 19,561,981 120,230,296

* Ghi chú
Tổng cung lưu hành: Số lượng đồng coin đang lưu hành trên thị trường và nằm trong tay công chúng. Nó tương tự như việc cổ phiếu lưu chuyển trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung tối đa: Số lượng đồng coin tối đa sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Nó tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung: Số lượng đồng coin đã được tạo, trừ đi mọi số lượng đồng coin đã bị đốt. Nó tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng kết những lý do nên mua Bitcoin hay Ethereum

Các lý do nên mua Bitcoin

Trong dài hạn là thời gian 90 ngày Bitcoin đã có sự tăng trưởng tốt và trong thời gian ngắn đã có sự điều chỉnh giá nhất định. Nếu bạn vững tin đây là 1 đồng coin tiềm năng và sẽ có giá trị trong lâu dài

Các lý do không nên mua Bitcoin

Các lý do nên mua Ethereum

Các lý do không nên mua Ethereum

Lưu ý chung cho nhà đầu tư

Đây chỉ là các phân tích dự trên thông số ký thuật

Các thông số kỹ thuật sẽ phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, và kiếm lời từ các phi vụ đầu tư Với những khoản đầu tư lớn và lâu dài bạn còn cần phải phân tích cơ bản, tức là đọc và hiểu thêm về những kỹ thuật, đội ngũ, nhà đầu tư đứng phía sau đồng tiền kỹ thuật số cụ thể đó.

Chúng tôi không ra quyết định đầu tư giúp bạn

Những bài viết phân tích thông số tự động sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và dễ hiểu hơn là so với việc chỉ nhìn vào những có số không khan

Loading…